Mon, 10/05/2020 - 12:33

Zapraszamy do obejrzenia uroczystego otwarcia X konferencji naukowej Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Bernarda Ziębickiego, prof. UEK. W trakcie otwarcia, kierownik Katedry Procesu Zarządzania, dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK przedstawił także prezentację rezultatów poprzednich 9 konferencji, które odbywały się w latach: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 i 2017.