IPMA Research Awards 2014

International Project Management Association (IPMA) ogłosiła doroczny konkurs na projekt badawczy w obszarze zarządzania projektami. Nagrody przyznawane są w kategorii młodych badaczy (urodzonych po 1979 r. lub mniej niż 10 lat pracy na uczelni) oraz ogólnej. Podstawowe kryteria oceny aplikacji to:

  • związek z uczelnią lub inną instytucją badawczą,
  • związek projektu z dowolnym obszarem zarządzania projektami (patrz: podstawy kompetencyjne NCB 3.0)
  • uczony nie musi zajmować się wprost zarządzaniem projektami (wystarczy jeden z obszarów)
  • wniosek musi dotyczyć projektu badawczego.

Dalsze informacje na stronie IPMA.

 

Tags: