Doktoranci

Na tej stronie przedstawiamy tematy badań oraz osiągnięcia doktorantów, którzy współpracowali lub współpracują z Katedrą.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Katedry w celu nawiązania współpracy naukowej.

Tags: 

Godziny pracy sekretariatu we wrześniu 2018

W dniach 3-14 września 2018 r. ulegają zmianie godziny pracy sekretariatu. Sekretariat będzie czynny w następujących godzinach:

Data Dzień tygodnia Godziny
3.09 poniedziałek 09:00 - 11:00
4.09 wtorek 10:00 - 11:00
5.09 środa 09:00 - 11:00
6.09 czwartek 13:00 - 14:00
7.09 piątek 10:00 - 12:00
10.09 poniedziałek 10:00 - 11:00
11.09 wtorek 10:00 - 12:00
12.09 środa 12:00 - 13:00
13.09 czwartek 12:00 - 14:00
14.09 piątek 13:00 - 14:00

Erasmus+ wymiana wykładowców

Katedra Procesu Zarządzania rozwija współpracę międzynarodową z innymi uczelniami w ramach programów europejskich. Programy Erasmus+ oraz CEEPUS umożliwiają nauczycielom akademickim nawiązywanie kontaktów, poszukiwanie pól dla wspólnych badań i prac naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W ramach programu Erasmus+ Katedrę odwiedziła dr Anna Nagyova z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Przeprowadziła ona wykłady dla studentów, a także wzięła udział w spotkaniach z kadrą naukową.

Studenci UEK także mają możliwość korzystania z programu wymiany Erasmus+. Mogą oni realizować część studiów za granicą. W przypadku pokrywających się przedmiotów istnieje możliwość przepisania ocen. W pozostałych przypadkach wykładowcy starają się zachować dużą elastyczność w zakresie terminów zaliczeń i egzaminów.

Tags: 

Wykład gościnny dr. Piotra Rogali

7. maja 2015 r. odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykład gościnny dr. Piotra Rogali z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. Doskonalenia zarządzania organizacjami z uwzględnieniem koncepcji zarządzania jakością.

Wykład został wysoko oceniony przez studentów. Prezentujemy wybrane komentarze: "Bardzo ciekawy wykład, prowadzony z dystansem i z dużą dawką poczucia humoru, a przy tym obfity w wartościową merytorykę.", "Wykład dostarczył wielu ciekawych informacji z tematu zarządzania jakością. Były ona poparte przykładami z życia wziętymi co sprawiło wykład wyjątkowo ciekawy. Podczas prezentacji znalazły się również ćwiczenia praktyczne i quizy ułatwiające zapamiętywanie najważniejszych faktów.", "Wykład przeprowadzony w niestandardowej formie dzięki temu słuchacze nie tracili zainteresowania treścią. Tematyka wykładu była bardzo interesująca, ukazane zostały w niej realia realizacji tych samych projektów w różnych krajach w praktyce a nie jak przeważnie tylko w teorii.".

Wykład odbył się w ramach umowy o współpracy i wymianie wykładowców zawartej pomiędzy Wydziałem Zarządzania UEK a Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UEW.

 

Research

Research on the management issues is the prime targets Management Process Department. That's why our employees actively take part in local, national and international research projects.

Tags: