Jolanta Walas-Trębacz

Primary tabs

Contact: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
ul. Rakowicka 27
31 - 510 Kraków
Pokój: 128 w Budynku Biblioteki
Telefon: (012) 293 - 56 - 18
e-mail:walasj@uek.krakow.pl

Information for students: 

Aktualne informacje dla studentów, w tym godziny konsultacji, są publikowane i aktualizowane w e-wizytówce na Moodle. Kliknij tu, aby przejść do e-wizytówki.

Plan zajęć znajdziesz tutaj.

Current information for students, including office hours, is published on my profile on Moodle server. Please click here to move to Moodle.

Here you'll find courses schedule.

 

Research interests: 

Zainteresowania naukowe dotyczą następującej problematyki:

 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzania łańcuchem wartości przedsiębiorstwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • współczesnych koncepcji i metod zarządzania,
 • projektowania i doskonalenia systemów zarządzania.

Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych: książek, prac badawczych, artykułów i referatów.

Link do Bazy Dorobek: 

https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/raport/678/0/0

Link do Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=8kvKFYwAAAAJ

Social and organizational activity: 
 • Członek Rady Instytutu Zarządzania (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości) (2019-2024)
 • Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości) (2019-2024)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania UEK (1996-2000; 2012-2016)
 • Sekretarz Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Informatyka Stosowana (2013-2016)
 • Sekretarz Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Quantitative Methods in Contemporary Management (2017-2019)
 • Sekretarz Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Modern Business Management (2017-2019)
 • Członek Zespołu Programowo-Dydaktycznego ds. kierunku Modern Business Management przy Radzie Instytutu Zarządzania (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości) (2019-2020)
Cooperation with business: 

Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania systemów zarządzania, doskonalenia struktur organizacyjnych, procesów zarządzania zasobami ludzkimi, w przedsiębiorstwach oraz gminach. Projekty realizowane były m.in. dla Urząd Miasta i Gminy Skawina,  FOB  "Opakomet" w Krakowie, Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej „ODGW” w Krakowie, Instytutu Technologii Nafty im. prof. Stanisława Piłata w Krakowie; Spółki Geopartner Sp. z o.o. w Krakowie; ZPC "Wawel", Kraków; "Polmos" Kraków; Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. „KZA S.A” w Krakowie; Huty „Beldom” w Katowicach; Zakładów Koksowniczych  „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej; „Radio Biznes" w Krakowie; Instytutu Zootechniki w Krakowie; Drukarni Kolejowej w Krakowie; Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie; Zakładu Energetycznego w Krakowie; „KFAP S.A.” w Krakowie; firmy Valraven S.A. w Krakowie; Fabryki Maszyn i Lokomotyw „Bumar-Fabolk” S.A. w Chrzanowie itp.

Prowadziła szkolenia dla członków Rad Nadzorczych, kadry kierowniczej MSP oraz kadry kierowniczej Urzędu Pracy, Urzędu Wojewódzkiego.