Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz
Zakład Informatyki i Ekonometrii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
zapraszają na

II seminarium Zarządzanie Projektami

w dniu 3 kwietnia 2017 r., 10:00 – 15:00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27

Tematyka seminarium

 • Zarządzanie projektami 4.0
 • Zarządzanie portfelami projektów
 • Zarządzanie organizacją w środowisku wieloprojektowym
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • Transfer informacji i wiedzy w projektach
 • Skuteczne aplikowanie o środki z funduszy europejskich
 • Realizacja miejskich projektów inwestycyjnych – studium przypadku
 • Koopetycja w zarządzaniu projektami ICT
 • Wykorzystanie systemów Business Intelligence w zarządzaniu projektami

Szczegółowy program zostanie opublikowany w połowie marca na tej stronie.

Prelegenci

 • pracownicy nauki badający problemy zarządzania projektami,
 • praktycy zajmujący się projektami innowacyjnymi,
 • przedstawiciele administracji samorządowej.

Wydarzenia towarzyszące

Seminarium jest okazją dla spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków do udziału w tym wydarzeniu.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Osoby zainteresowane kolejnymi spotkaniami (jeszcze w tym roku) prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.

Patronat nad wydarzeniem objęły:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 • IPMA Polska