Wersja portalu do edycji znajduje się pod adresem edit.mfiles.pl. To ten sam portal co mfiles.pl, ale z włączoną opcją edycji.
Hasła w języku angielskim edytowane są na portalu CEOpedia.org.

Articles in English can be edited on CEOpedia.org.

Zaloguj się Sign in
Nr albumu
ID number:
Hasło
Password:
Zapamiętaj logowanie
Remember me:
Resetuj hasło | Reset password
Utwórz konto Create account
Termin zakładania kont minął w dniu 2022-11-30
The account opening deadline expired on 2022-11-30