Egzamin u prof. A. Stabryły

Egzamin dla grup WZZAS2-1111, WZZAS2-1112, WZZAS2-1113 odbędzie się w dniu 6.02.2020 r. (czwartek) w salach D i F w paw. C o godz. 09:45.