Małgorzata Marchewka - blog

Projekty telewspółpracy 2019/2020

W ramach działalności dydaktycznej Katedry Procesu Zarządzania w roku akademickim 2019/2020 zrealizowano sześć projektów telewspółpracy, w których wzięło udział łącznie 127 studentów UEK. Nasi studenci mieli okazję współpracować z partnerami z FORE School of Management z New Delhi (Indie, 82 osoby), São Paulo State Tech College (FATEC, Brazylia, 12 osób), Nagasaki University (Japonia, 18 osób), Higher Institute of Technological Studies of Beja (Tunezja, 12 osób) i Universitat Oberta de Catalunya (Hiszpania, 3 osoby). Dwa ostatnie projekty zostały realizowane w ramach programu Erasmus+ Virtual Exchange, a Studenci, którzy pomyślnie ukończyli wszystkie zadania otrzymali stosowny certyfikat.

Kategoria: 

KNPZ zaprasza na IX Konferencję Naukową „Współczesne Trendy w Biznesie”

Już w czerwcu odbędzie się IX edycja Konferencji Naukowej „Współczesne Trendy w Biznesie” organizowanej przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania. Wydarzenie to jest odpowiedzią na zainteresowania Studentów oraz zmiany, które każdy z nas mógł zaobserwować w ciągu ostatnich lat, a nawet miesięcy. Celem Konferencji jest poddanie dyskusji najnowszych zachowań podmiotów na rynkach oraz ich krytyczna ocena.

Kategoria: 

Telewspółpraca z Indiami lub Brazylią - zaproszenie

Na czym polega telewspółpraca?

Telewspółpraca to projekt realizowany online ze studentami z uczelni zagranicznej, którego głównym celem jest opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu zarządzania z perspektywy dwóch różnych kultur. To również doskonała okazja do tego, by:

  • praktycznie wykorzystać znajomość języka angielskiego, pisząc wiadomości i biorąc udział w telekonferencjach,
  • poznać w  praktyce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają wspólną realizację zadań,
  • poznać zagranicznych przyjaciół i ich kulturę,
  • nauczyć się pracy w międzynarodowym zespole,
  • zyskać doświadczenie i pewność siebie,
  • zdobyć dodatkowe punkty potrzebne w procesie rekrutacji na zagraniczne wyjazdy stypendialne (na podstawie zaświadczenia wydawanego na zakończenie projektu).

Kliknij, by dowiedzieć się więcej!

Kategoria: 

Strony