Wydarzenia na UEK https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy Wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pl 2022-07-08 I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Celem naukowym konferencji jest przedstawienie przedsiębiorczości z perspektywy rozumowania młodych ludzi. Zostaną zaprezentowane badania oraz rozważania teoretyczne na temat gospodarki, biznesu i społecznych trendów w XXI w. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, ta problematyka zostanie ukazana z wielu różnych perspektyw. Zostanie to osiągnięte również za pomocą badań empirycznych oraz modeli teoretycznych w tych dziedzinach. 0 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy