Wydarzenia na UEK https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy Wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pl 2021-09-23 Teaching Digital Entrepreneurship Spotkanie Partnerów w ramach międzynarodowego projektu Teaching Digital Entrepreneurship. Projekt finansowany jest w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Jego głównym celem jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej. 0 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-09-23 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE: NOWE WYZWANIA W DOBIE NIEPEWNOŚCI GEOPOLITYCZNEJ Korzystając z owocnych i inspirujących doświadczeń konferencji, które odbyły się w latach 2012, 2014, 2016 i 2018, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu naukowym. Podobnie jak poprzednio, naszym zamiarem jest, aby Konferencja stała się międzynarodowym forum wymiany doświadczeń i poglądów oraz dyskusji nad zagadnieniami związanymi z rozwojem współczesnej gospodarki światowej. Mimo, że ze względu na pandemię COVID19 zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia Konferencji zaplanowanej pierwotnie na rok 2020, mamy szczerą nadzieję na osobiste spotkanie w Krakowie, które będzie okazją do dyskusji nad najnowszymi wynikami Państwa badań oraz perspektyw dalszej współpracy naukowej. 1 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-09-24 Czwarta rewolucja przemysłowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Seminarium organizowane jest w ramach PW 3.3 Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych w ramach projektu Społecznogospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 20192022. Gościem spotkania będzie Małgorzata Sadurska, członek Zarządu PZU Życie SA. 2 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-09-24 Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Myśl ubezpieczeniowa w Polsce. Osiągnięcia i nowe wyzwania” Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa organizowana z okazji uhonorowania dorobku naukowodydaktycznego prof. dr hab. Wandy Sułkowskiej. 3 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-09-29 Konferencja Naukowe Pożegnanie Wakacji 2021 Na wzór 2020 roku kontynuowany jest cykl studenckich konferencji naukowych NPW. 29.09.2021 r. spotkamy się na platformie Zoom podczas Naukowego Pożegnania Wakacji 2021. Wysłuchamy wystąpień studentów, którzy zaprezentują wyniki swoich prac z dziedziny nauk społecznych. Pełny zakres tematyczny oraz szczegóły dotyczące NPW dostępne są w booklecie: https:drive.google.comfiled10qLHnH0cJZxI2nvajZOeMk6v0n3oD6wviewuspsharing 4 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-10-01 Współpraca z Klasą Partnerską IV LO w Krakowie Inauguracja roku szkolnego 20212022 z klasa partnerską IV LO w Krakowie 5 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2021-10-05 Wieczorek programistyczny - Cybesecurity dla laików Tematyczny wieczorek programistyczny składa się ze szkolenia z podstaw cybersecurity dla studentek i studentów zarówno zaczynających swoją przygodę w świecie informatyki jak i nie studiujących kierunków technicznych. Ma na celu zwiększenie świadomości uczestników z zakresu bezpiecznego poruszania się w internecie i zaopatrzyć uczestników w wiedzę i narzędzia, które pomogą zapobiec kradzieży danych. 6 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy