Wydarzenia na UEK https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy Wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pl 2020-04-03 Cracow Model United Nations 2020 Cracow Model United Nations to konferencja symulująca obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to jedna z wielu tego typu konferencji na świecie, ale najbardziej rozpoznawalna w Krakowie i jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Możemy pochwalić się też najdłuższą tradycją organizacji konferencji symulacyjnej ONZ w Krakowie, ponieważ rok 2020 przyniesie nam już, szóstą edycję naszego projektu edukacyjnego. W trakcie trwania konferencji angażujemy naszych uczestników ('delegatów') w działalność komitetów wchodzących oficjalnie w skład ONZ. Każdy delegat reprezentuje interesy przypisanego mu państwa – prowadzi merytoryczną dyskusję z innymi uczestnikami na tematy aktualnie ważne w świecie, wetuje ich projekty, wchodzi w porozumienia i przedstawia rezolucje bazując na oficjalnych zasadach i procedurach ONZ. Debaty obfitują w merytorykę, jako że do skutecznego uczestnictwa wymagana jest znajomość wielu zagadnień społecznopolitycznych, a także dogłębne zrozumienie omawianych problemów. Całość debat odbywa się w języku angielskim. 0 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-15 XVII edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania Zarządzania Jakością Konferencja Wyzwania Zarządzania Jakością jest organizowana cyklicznie od 2004 roku przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wydarzenie trwa 3 dni i skupia przedsiębiorców, studentów oraz pracowników ośrodków naukowych zainteresowanych tematyką szeroko pojętego zarządzania jakością z całej Polski. Co roku w ramach konferencji, obok wysłuchania ciekawych referatów naukowych, uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, aby poszerzyć swoją wiedzę i nabrać nowych umiejętności. Dodatkowo tradycją już jest wyjazd do przedsiębiorstwa produkcyjnego w celu poznania procesów produkcyjnych i zobaczenia produkcji produktów, których używamy na co dzień, na żywo. W ubiegłym roku odwiedziliśmy zakłady CocaCola HBC Polska w Staniątkach. Zwieńczeniem 3 dni konferencji jest wydanie monografii, w której zostają opublikowane artykuły naukowe wszystkich uczestników. 1 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-19 Juwenalia UEK 2020 Juwenalia UEK to projekt składający się z 8 wydarzeń oraz Koncertu Głównego wieńczącego całąuroczystość. Mają na celu integrację środowiska akademickiego m.in. poprzez udział w wolontariacie, czyprzez fakt, że organizowane są przez trzy studenckie organizacje Parlament Studencki, NiezależneZrzeszenie Studentów oraz Erasmus Student Network.● Fashion Night czyli pokaz mody, który promuje młodych, obiecujących projektantów z całej Polski.● XTremalia festiwal sportów ekstremalnych i promocja aktywnego trybu życia.● Przegląd Kapel Rockowych ogólnopolski konkurs dla młodych kapel, zakończony koncertempolskiego zespołu.● UEK Gaming Stage event dla pasjonatów wszelkich gier połączony z turniejami esportowymi,grami planszowymi i pokazami sprzętu.● Wybory Najmilszych Wybory Najmilszej Studentki oraz Super Studenta, podczas któregouczestnicy rywalizują w konkurencjach kreatywnosprawnościowych, a po zakończonym konkursieodbywa się koncert polskiej gwiazdy.● Zmagania UEK podczas których drużyny walczą o Puchar Rektora.● Noc Kinowa to plenerowy pokaz filmowy na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.● Stand up innowacyjne wydarzenie, organizowane po raz pierwszy w ramach Juwenaliów UEK● Koncert Główny to wydarzenie wieńczące Juwenalia UEK, podczas którego kilku polskichartystów oraz zagraniczny prezentują swoje utwory. 2 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-20 Cross-cultural Comunication - International Week 2020 Tydzień Międzynarodowy z udziałem gości z całego świata. Ciekawe wykłady, warsztaty i inne aktywności. 3 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-20 XIII KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI Krakowskie Dni Integracji to wydarzenie integrujące, mająca na celu zwiększanie świadomości przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Od kilku lat przy organizacji KDI współpracuje osiem krakowskich uczelni (które działają w ramach pierwszego w Polsce Krakowskiego Porozumienia na rzecz wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością). Są to AGH, KA, PK, UJ, UP, UPJPII, UR, oraz nasza Uczelnia, będąca pomysłodawcą tego wydarzenia oraz głównym jego koordynatorem. KDI to jeden dzień konferencji na której wręczane są statuetki Integralia. W programie są również liczne szkolenia, warsztaty i seminaria poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnościami. Udział we wszystkich proponowanych warsztatach, seminariach, i wielu innych wydarzeniach jest BEZPŁATNY. 4 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-24 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości pn. „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym 25letniego obowiązywania ustawy o własności lokali oraz wnioskom poświęconym regulacjom prawa rzeczowego. Prawo nieruchomości, tworzące odrębną gałąź prawa, funkcjonuje na pograniczu prawa publicznego i prawa prywatnego. Przy zachowaniu swej formalnej i materialnej odrębności, prawo to charakteryzują silne związki z innymi gałęziami prawa. Związki te posiadając zróżnicowany charakter wyznaczane są w znacznej mierze poprzez metodę i przedmiot regulacji w prawie nieruchomości. Przepisy ustawy o własności lokali, obowiązującej 25 lat, wymagają pewnego podsumowania, a także mając na uwadze zmiany w życiu społecznym i gospodarczym, sformułowania pewnych uwag i propozycji nowych rozwiązań. Z tej perspektywy identyfikacja problemów pojawiających się na gruncie tej obowiązującej ustawy i zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, może być dokonywana nie tylko w oparciu o przedmiotową ustawę ale również inne, ściśle powiązane regulacje prawna cywilnego, administracyjnego, podatkowego etc. Zważywszy na różnorodny charakter powiązań prawa nieruchomości z innymi gałęziami prawa, badania tych związków przeprowadzone mogą zostać zarówno w sferze strukturalnych, ustrojowych relacji zachodzących pomiędzy prawem nieruchomości a innymi gałęziami prawa jak również dotyczyć powiązań kształtujących się w zakresie przedmiotu regulacji prawa rzeczowego. Odzwierciedleniem tak szeroko zakreślonego przedmiotu analiz stanie się wytyczenie paneli dyskusyjnych w ramach konferencji, które odzwierciedlać mają zarówno teoretyczne jak i praktyczne spojrzenie na problematykę konferencji. 5 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-04-28 Forum Handlu Zagranicznego Wydarzenie składać się będzie z dwóch paneli. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia jest temat związany z działalnością w social mediach oraz influencer'ach. Na pierwszym panelu zaprezentuje się trzech prelegentów, którzy zarabiają dzięki wykorzystaniu social mediów. Powiedzą w jaki sposób to robią, rozwiną kwestie podatkowe ich działalności, wypowiedzą się jak skutecznie prowadzić marketing online oraz od czego zacząć. Każdy z prelegentów specjalizuje się w innej dziedzinie sprzedaż, podróże (instagram, facebook) i biznes na youtube. Na drugim panelu wystąpią przedstawiciele firm polskich i zagranicznych, które wykorzystują influencer'ów w swoim marketingu online. 6 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy